+31(0)10 429 00 33

Bedrijfsinformatie

Machinefabriek Rotterdam
BTW-nummer: NL850307090B01
Kamer van Koophandel Rotterdam 52119092
ABN AMRO 55.711.20.28
IBAN NL69ABNA0557112028
BIC ABNANL2A

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De levereringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Occassion